Vata

vataVata dosha/energi är sammansatt av luft och rymd, vilket gör Vata mycket rörlig och lättpåverkad. Den svarar för alla rörelser i kropp och sinne, tex.nervimpulser, muskelrörelser och tankeprocessen. Grundläggande för vata är en lång och smal, eller liten och tunn person, som rör sig kvickt och lätt. Hon är entusiastisk och lär sig fort nya saker, men glömmer dem lika lätt. En vata kan glömma bort att äta och tycka att rutiner är tråkiga.

Vata i obalans får ofta problem med gaser i magen och trög mage. Hon kan känna sig orolig, ångestfylld, få spänningsvärk och problem med sömnen. En individ som domineras av vata behöver skapa fasta rutiner och lära sig regelbundenhet.

 

Exempel på egenskaper hos en Vata person:

Smal, slank, går inte lätt upp i vikt
Äter snabbt och oregelbundet.
Ytlig sömn med tendens till sömnbrist
Entusiastisk och energisk till sin läggning
Lär sig nya saker snabbt, men glömmer ofta snabbt.
Tänker, talar, arbetar och rör sig kvickt och lätt. 

 

Vata ökar av

 • Oregelbundna vanor
 • För lite sömn, sena vanor
 • Fysisk eller mental överansträngning
 • Stress
 • Lätta, kalla och torra födoämnen (råa grönsaker, flingor)
 • Starka, bittra och kärva smaker (kaffe, svart te, mm)
 • Oro, rädsla
 • För mycket resande
 • Torrt, kallt, blåsigt väder

Tecken på att Vata kommit ur balans

 • Frusenhet
 • Torr hud
 • Gasbildning, trög tarm
 • Yrsel
 • Sömnstörningar
 • Spänningsvärk
 • Rastlöshet, oro, rädsla
 • Koncentrationsproblem

Tips för att balansera Vata

 • Regelbundna vanor, dygnsrytmer
 • Varm mat och dryck
 • Värme
 • Avkoppling
 • Massage med sesamolja